جلد آمریکا اکوادور روزنامه رسانه های آمریکا

جلد: آمریکا اکوادور روزنامه رسانه های آمریکا بین الملل آمریکا انگلیس روزنامه گاردین

گت بلاگز اخبار اجتماعی زیاد کردن وام ازدواج فعلا منتفی شد

دولت در لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور سقف وام ازدواج جهت هریک از زوجین را ۱۰ میلیون تومان پیشنهاد کرد که به این ترتیب زیاد کردن سقف این وام فعلا منتفی است. 

زیاد کردن وام ازدواج فعلا منتفی شد

زیاد کردن وام ازدواج فعلا منتفی شد

عبارات مهم : ایران

دولت در لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور سقف وام ازدواج جهت هریک از زوجین را ۱۰ میلیون تومان پیشنهاد کرد که به این ترتیب زیاد کردن سقف این وام فعلا منتفی هست.

به گزارش مهر، دولت در لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور که صبحگاه امروز از سوی مدیر جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، پیشنهاد داده است که سقف وام ازدواج جهت هر یک از زوجین همان ۱۰ میلیون تومان فعلی باقی بماند.

زیاد کردن وام ازدواج فعلا منتفی شد

در تبصره ۱۶ ماده واحده لایحه بودجه ۹۷ کل کشور آمده است:

الف- بانک مرکزی جهموری اسلامی کشور عزیزمان ایران مجاز است کشور عزیزمان ایران چک های مورد نیاز کشور را بعد از تصویب شورای پول و اعتبار تولید و با مسدود کردن معادل ریالی آن تحت هیأت نظارت اندوخته اسکانس (موضوع ماده ۲۱ قانون پولی و بانکی کشور) منتشر کند.

دولت در لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور سقف وام ازدواج جهت هریک از زوجین را ۱۰ میلیون تومان پیشنهاد کرد که به این ترتیب زیاد کردن سقف این وام فعلا منتفی است. 

به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران موظف است کلیه بانک ها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع کلیه منابع در اختیار بعد انداز، جاری و سپرده قرض الحسنه بانک ها در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه همکاری کرده و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند.

تسهیلات قرض الحسنه ازدواج جهت هر یک از زوج ها در سال ۹۷ یکصد میلیون ( ۱۰۰.۰۰۰.۰۰) ریال با دوره بازپرداخت چهارساله می باشد.

ج- بانک مرکزی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران مکلف است از طریق بانک های عامل مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال مانده سپرده های قرض الحسنه بانکی و رشد مبلغ مزبور را به تفکیک چهارده هزار میلیارد (۱۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به کمیته امداد امام خمینی(ره) و شش هزار میلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) به شرکت بهزیستی با معرفی دستگاه های ذی ربط به مددجویان کارفرمایان طرح های اشتغالی مددجویی پرداخت نماید. در صورتی که هریک از دستگاه های مذکور نتوانند به هر میزان سهمیه تسهیلات خود را تا آخر آذرماه ۱۳۹۷ استفاده نماینده سهمیه مذکوربه دیگر دستگاه های مشمول تعلق می گیرد.

زیاد کردن وام ازدواج فعلا منتفی شد

و- در اجرای ماده (۷۷) قانون الحاق بعضی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ، مبلغ یکهزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از منابع قرض الحسنه بانک ها، در اختیار ستاد مردم پیگیری به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند با اولویت زندانیان زن مسعمر، قرار می گیرد.

ه- در جداول ذیل تبصره (۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ کل کشور مصوب ۱۳۹۵.۶.۳ و ردیف بانک مسکن عبارت” حداقل زیاد کردن سرمایه دولت در بانک مسکن و بخشودگی سود و جرائم تسهیلات کمتر از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اضافه و جهت سال ۱۳۹۷ تنفیذ می گردد.

دولت در لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور سقف وام ازدواج جهت هریک از زوجین را ۱۰ میلیون تومان پیشنهاد کرد که به این ترتیب زیاد کردن سقف این وام فعلا منتفی است. 

و- به هریک از وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاه های وابسته آنها اجازه داده می شود تا سقف پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اموال غیر منقول مازاد خود را که واگذاری آن مشمول سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی نمی باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوط به فروش برسانند و منابع حاصله را به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند تا بعد از تصویب هیأت وزیران جهت زیاد کردن سرمایه بانک های توسعه تعاون و پست بانک تخصیص داده شده است یابد.

واژه های کلیدی: ایران | قانون | اسلامی | ازدواج | دستگاه | تسهیلات | لایحه بودجه | قانون اساسی | مجلس شورای اسلامی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs