جلد آمریکا اکوادور روزنامه رسانه های آمریکا

جلد: آمریکا اکوادور روزنامه رسانه های آمریکا بین الملل آمریکا انگلیس روزنامه گاردین

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی جذب‌رأی با وعدۀ‌یارانه دست‌کم‌گرفتن شعورروستاییان است / لیلاز

برخی نامزدهای ریاست‌جمهوری تلاش می‌کنند رأی روستاییان را با وعدۀ یارانۀ زیاد کسب کنند

جذب‌رأی با وعدۀ‌یارانه دست‌کم‌گرفتن شعورروستاییان است / لیلاز

لیلاز: جذب رأی با وعدۀ یارانه دست کم گرفتن شعورروستاییان است

عبارات مهم : اقتصادی

برخی نامزدهای ریاست جمهوری تلاش می کنند رأی روستاییان را با وعدۀ یارانۀ زیاد کسب کنند

سعید لیلاز اعتقاد دارد که روستایی ها و کشاورزان برندگان مهم سیاست های اقتصادی دولت حسن روحانی بودند.

جذب‌رأی با وعدۀ‌یارانه دست‌کم‌گرفتن شعورروستاییان است / لیلاز

سعید لیلاز تحلیل گر و کارشناس مسایل اقتصادی اعتقاد دارد وعده هایی که جهت جذب رای روستاییان به واسطه پرداخت یارانه زیاد مطرح می شود، بر اساس یک عدم آشنایی از زندگی روستایی و روستانشینان در کشور عزیزمان ایران است.

این تحلیل گر و کارشناس مسایل اقتصادی در پاسخ به این پرسش خبرآنلاین که «آیا بعضی از کاندیداها که با وعده پرداخت یارانه زیاد می توانند رای بیشتری از روستاییان را جذب کنند؟»، گفت: « در وهله نخست باید بگویم چنین پیش فرضی اساسا شعور روستاییان را دست کم می گیرد؛ در صورتیکه اصلا اینطور نیست. شواهدی که در گذشته داریم نشان می دهد که بالاترین و عالی ترین پایگاه رای ما در جریان اصلاح طلبی روستاها بوده است.

برخی نامزدهای ریاست‌جمهوری تلاش می‌کنند رأی روستاییان را با وعدۀ یارانۀ زیاد کسب کنند

به طور مثال زیاد جمعیت اهل تسنن ایرانی در روستاها زندگی می کنند که شمار زیادی از آنان گزینش ارزش جریان اصلاح طلب هست. در یک تحلیل آماری می توان نتیجه گرفت که 99 درصد این افراد در انتخابات سال 92 به آقای روحانی رای داده اند. از طرف دیگر قومیت هایی که در روستاها زندگی می کنند سبد رای ارزش در همین جریان است.»

لیلاز در ادامه تحلیل خود گفت:«صرفا وعده پرداخت یارانه زیاد به روستاییان معنایش جذب رای روستانشینان نیست. به علت ستم مضاعفی که در دوران هشت سال فعالیت دولت گذشته به روستاییان وارد شده، اساسا گزینش ارزش جریان اصلاح طلبی است.»

او افزود:« 20 درصد جامعه ایرانی را روستانشینان تشکیل می دهند. نقش و اهمیت روستاها بی اغراق انکار ناپذیر هست. اعتقاد قلبی دارم روستایی ها برنده مهم سیاست های اقتصادی دولت آقای روحانی بودند. به طور مثال در بخش کشاورزی خرید تضمینی گندم در سال 1395 نسبت به سال 1391 رشد 17 برابری داشته هست. در همین سال 1395 رقمی معادل 15 هزار میلیارد تومان خرید تضمینی گندم صورت گرفت. این اتفاق در شرایطی است که طی این 4 سال فعالیت دولت یازدهم تعداد کشاورزان تقریبا ثابت بوده هست. »

جذب‌رأی با وعدۀ‌یارانه دست‌کم‌گرفتن شعورروستاییان است / لیلاز

این تحلیل گر و کارشناس مسایل اقتصادی توضیحات خود را به این شکل ادامه داد:«در بین سال های 92 تا 95 میانگین رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی بین 4.5 تا 5 درصد بوده که این رقم تقریبا دو برابر قیمت رشد اقتصادی کشور عزیزمان ایران هست. بر این اساس باید دوباره تاکید کنم که کشاورزان و روستاییان بزرگ ترین برندگان سیاست های اقتصادی دولت یازدهم هستند. »

لیلاز ادامه داد:«وابستگی کشور عزیزمان ایران به واردات مواد غذایی به نسبت چهار سال یپش، یک چهارم هست. با جمیع مواردی که به آن اشاره شد چطور ممکن است تصور کنیم که روستاییان نان زیاد کردن دروغین یارانه ها را به قیمت دزدیده شدن آن از جیب ارزش به صورت تورم را بخورند؟»

برخی نامزدهای ریاست‌جمهوری تلاش می‌کنند رأی روستاییان را با وعدۀ یارانۀ زیاد کسب کنند

این تحلیل گر و کارشناس مسایل اقتصادی در بخش دیگری از گفت وگو با خبرگزاری خبرآنلاین،با بیان اینکه افزايش بدهي هاي دولت در 4 سال گذشته متعلق به قیمت بهره اي است كه در دولت های گذشته ايجاد شد، گفت:«دولت یازدهم بدهي جديد ايجاد نكرده است؛آنچه تحت عنوان بدهی دولت از آن نام برده می شود، قیمت بهره ای است كه هر چهارسال يكبار بدهي دولت را دوبرابر مي كند.»

وی افزود:«واقعا عجيب است مخالفانی که مي گويند آیا بدهي دولت دوبرابر شده است در حالی که آنها می دانند، دولت یازدهم بدهي تازه اضافه نكرده و ثابت ماندن قیمت بدهی هنر بسيار بزرگي است؛آنچه اضافه شده،نرخ بهره همین بدهی است.»

جذب‌رأی با وعدۀ‌یارانه دست‌کم‌گرفتن شعورروستاییان است / لیلاز

لیلاز با بیان اینکه بودجه متوازن يكي از دستاوردهاي بزرگ دولت يازدهم بود،عنوان کرد:«این توازن در شرایطی بدست آمد که دولت طرح تحول سلامت را هم اجرا كرد كه به لحاظ اجرا اتفاق بسيار مهمي بود؛ در 70- 60 سال گذشته دولت هاي ايران در آرزوي این طرح بوده اند. از سال 96 هم اصلاحات در دستور كار قرار گرفته است.»

وی تصریح کرد:«این طرح ميليون ها ايراني را كه از فشار هزينه هاي درمان ناتوان بودند،تحت پوشش هزينه هاي درماني قرار داده است.رشد هزينه هاي درماني در دولت قبل در برخي سالها به 40 درصد مي رسيد.سهم بيمار در پرداخت هزينه ها 70 درصد هم رسيد، ولی امروز اين سهم به زير 10 درصد رسيده است.بخشی از اين هزينه از طريق ماليات بر ارزش افزده جبران شده است است.»

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت حسن روحاني دوره خروج از بحران را پشت سرگذاشته و دوره دوم قرار است دوره تثبيت و پيشرفت باشد،تصریح کرد:«امروز شاخص ها ديگر منفي نيست،نه تنها منفي نيست بلكه ساكن هم نيست و در حال بهتر شدن است از اين به بعد بايد هزينه هاي جاري كم شده است و هزينه هاي عمراني افزايش يابد.»

دروغ های مالیاتی

لیلاز در پاسخ به این سئوال که منتقدان می گویند،دولت یازدهم هزینه های جاری خود را با زیاد کردن مالیات ها و از دوش مردم تامین کرده است،گفت:«اين يكي از دروغ هاست ؛ سهم ماليات در توليد ناخالص داخلي ايران روزي كه آقاي خاتمي دولت را تحویل آقای احمدی نژاد داد، تقريبا 8 درصد بود.سهم ماليات در توليد ناخالص داخلي در دولت آقای احمدي نژاد از 8 درصد به 5 درصد درپایان دوره دوم ریاست جمهوری او رسید.این کم کردن تحت تاثيرافزايش شديد درآمدهاي نفتي و سياست هاي پوپوليستي اتفاق افتاده است.»

وی افزود:«ما هنوز به 8 درصد دولت آقاي خاتمي نرسيده ايم، چطور اين رقم بي سابقه است؟ دروغ به اين روشني است.كه ما هنوز به سهم ماليات در توليد ناخالص داخلي دولت هشتم نرسيده ايم.درحالي كه تنها دولتي كه از سال 87 تاكنون آنهم سه سال پي در پي قیمت ماليات بر ارزش افزوده را ثابت نگه داشته و افزايش نداده ،دولت یازدهم است.»

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در این مدت قیمت قانون مالياتي هم ثابت بود،تصریح کرد:«دولت روحاني با جلوگیری از فرار مالياتي به ويژه در حوزه گمركات و استفاده از فناوري هاي روز توانسته سال گذشته 61 درصد درآمدهاي گمركي کشور را زیاد کردن دهد،درحالي كه هيچ اعتراضي وجود ندارد.هيچ مالياتي غيرحق گرفته نشده است.»

او با تاکید بر اینکه اقتصاد ايران تا 12 درصد از GDP امكان ماليات ستاني دارد،گفت:«البته به منتقدين حق مي دهم كه تورمالياتي بايد به نهادها و دستگاهاي غيردولتي افزايش يابد. جالب است نهادها به جاي اينكه بگويند، آیا ماليات نمي دهند وكيل مدافع ملت شده است اند كه آیا ماليات مي گيريد؟!»

لیلاز گفت:«مگر مي شود يك نفر نان اپوزيسيون بودن افزايش ماليات را بخورد و هم نان اينكه آیا ماليات ها را افزايش نمي دهيد؟ اگربناست دولت حقوق ها را زیاد کردن بدهد، به معيشت كارمندانش برسد. درآمد نفت هم افزايش نيابد،آیا جز از طريق افزايش ماليات می تواند هزينه هاي خود را جبران كند؟ آيا دولتي در دنيا غير از دولت ايران سراغ دارد كه هزينه هاي خود را غير از ماليات جبران كند؟»

واژه های کلیدی: اقتصادی | دولت یازدهم | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs