جلد آمریکا اکوادور روزنامه رسانه های آمریکا

جلد: آمریکا اکوادور روزنامه رسانه های آمریکا بین الملل آمریکا انگلیس روزنامه گاردین

گت بلاگز اخبار حوادث قتل با ادعای دفاع از آبرو

«من از آبرویم دفاع کردم؛ مقتول در 16 سالگی مرا مورد آزار قرار داده بود.» این آخرین دفاع پسری نوجوان است که بعد از قتل تلاش کرد جسد را مخفی کند تا هویت مقتول ناش

قتل با ادعای دفاع از آبرو

عبارات مهم : آخرین

«من از آبرویم دفاع کردم؛ مقتول در 16 سالگی مرا مورد آزار قرار داده بود.» این آخرین دفاع پسری نوجوان است که بعد از قتل تلاش کرد جسد را مخفی کند تا هویت مقتول ناشناس باقی بماند.

به گزارش جام جم، 8 خرداد 95، پلیس رباط کریم جسد بدون سر مردی 28 ساله را داخل یک دستگاه پراید در حاشیه بزرگراه پیدا کرد. حدود 30 متر دورتر از محل کشف جسد، چاهی وجود داشت که بعد از بررسی، سر مقتول نیز از آن بیرون کشیده شد. با شناسایی هویت مقتول به نام داوود کارآگاهان به محل کار او در یک کشتارگاه رفتند و پسری 17 ساله را که آخرین بار با مقتول تماس داشت، دستگیر کردند. رحمان در همان بازجویی های ابتدایی به قتل اعتراف و انگیزه خود را پرسشها اخلاقی اعلام کرد.

با صدور کیفرخواست قتل عمد، پرونده در اختیار شعبه پنجم دادگاه کیفری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران به ریاست قاضی بابایی قرار گرفت. صبح دیروز، در ابتدای محاکمه، اولیای دم درخواست قصاص کردند.

قتل با ادعای دفاع از آبرو

سپس رحمان در جایگاه ایستاد و گفت: «از 13 سالگی به علت بیماری و ناتوانی پدرم، ترک تحصیل کردم و در یک کشتارگاه مشغول کار شدم. داوود هم کارگر آنجا بود. یک روز از من خواست سوار خودرویش شوم. قبول کردم ولی او یک نوشیدنی به من داد که با خوردنش از حال رفتم. به هوش که آمدم، داوود گفت مرا مورد آزار و اذیت قرار داده و با تلفن همراهش از این کار فیلم گرفته است.»

متهم راجع به قتل نیز گفت: «روز اتفاق جهت بعد گرفتن فیلم با داوود قرار گذاشتم. هنگامی که سوار خودرویش شدم گفت به صندلی جلو بیا ولی مخالفت کردم. می خواستم تلفن همراهش را بردارم و فرار کنم ولی تلفنی آنجا نبود. در جیبم چاقو داشتم. آمدم به پشت سر داوود ضربه بزنم ولی کمی جابه جا شد و چاقو به شاهرگش خورد.»

«من از آبرویم دفاع کردم؛ مقتول در 16 سالگی مرا مورد آزار قرار داده بود.» این آخرین دفاع پسری نوجوان است که بعد از قتل تلاش کرد جسد را مخفی کند تا هویت مقتول ناش

پسر 17 ساله افزود: «داوود بعد از چاقو خوردن فوت کرد. دستم را روی قلبش گذاشتم ولی ضربان نداشت. جهت این که لو نروم و کسی او را شناسایی نکند، سرش را بریدم و در چاهی که 30 متر دورتر قرار داشت، انداختم.»

سپس وکیل متهم با تاکید بر دفاع مشروع و عدم رشد و کمال عقلی رحمان، گفت: «در بررسی های پلیس، فیلم آزار و اذیت پیدا نشد لذا این که آیا مقتول مساله گرفتن فیلم را عنوان کرده بود، مشخص نیست.»

در ادامه، متهم جهت آخرین دفاع گفت: «من نمی دانستم مجازات قتل، قصاص هست. فکر می کردم فقط زندان دارد. نشانه من دفاع از آبرویم بود. الان در کانون اصلاح و تربیت قرآن می خوانم و آرایشگری یاد گرفته ام. از اولیای دم تقاضای بخشش دارم.» در آخر دادگاه، قضات وارد شور شدند تا راجع به پرونده تصمیم گیری کنند.

قتل با ادعای دفاع از آبرو

واژه های کلیدی: آخرین | پرونده | دادگاه | شناسایی | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs