جلد آمریکا اکوادور روزنامه رسانه های آمریکا

جلد: آمریکا اکوادور روزنامه رسانه های آمریکا بین الملل آمریکا انگلیس روزنامه گاردین

گت بلاگز اخبار حوادث یکشنبه هفته آینده رای پرونده «بنیتا» صادر می‌شود

رییس شعبه 9 دادگاه کیفری یک استان پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت که یکشنبه هفته آینده رای پرونده صادر می‌شود.

یکشنبه هفته آینده رای پرونده «بنیتا» صادر می شود

عبارات مهم : پرونده

رییس شعبه 9 دادگاه کیفری یک استان پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت که یکشنبه هفته آینده رای پرونده صادر می شود.

به گزارش ایسنا، قاضی محمدی کشکولی بعد از آخر دومین جلسه پیگیری به اتهامات متهمان پرونده بنیتا، گفت: ختم جلسه پیگیری به این پرونده اعلام شد.

وی افزود: بعد از شور با همکاران در نخستین وقت در روز یکشنبه، دادگاه رای خود را صادر می کند.

یکشنبه هفته آینده رای پرونده «بنیتا» صادر می‌شود

واژه های کلیدی: پرونده | دادگاه | همکاران | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs