جلد آمریکا اکوادور روزنامه رسانه های آمریکا

جلد: آمریکا اکوادور روزنامه رسانه های آمریکا بین الملل آمریکا انگلیس روزنامه گاردین

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی جهت تامین نیاز آب و غذای خود با کشور عزیزمان ایران و ترکیه مشورت می‌کنیم / قطر

خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام قطری گزارش داد: دوحه در حال مشورت با مقامات کشور عزیزمان ایران و ترکیه جهت تامین نیاز آب و غذای مردم قطر است.

جهت تامین نیاز آب و غذای خود با کشور عزیزمان ایران و ترکیه مشورت می‌کنیم / قطر

قطر: جهت تامین نیاز آب و غذای خود با کشور عزیزمان ایران و ترکیه مشورت می کنیم

عبارات مهم : ایران

خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام قطری گزارش داد: دوحه در حال مشورت با مقامات کشور عزیزمان ایران و ترکیه جهت تامین نیاز آب و غذای مردم قطر است.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز یک مقام قطری که خواست نامش فاش نشود گفت: ما در حال مشورت با کشور عزیزمان ایران و ترکیه و دیگر کشورها هستیم تا تامین نیاز آب و غذای خود را تضمین کنیم.

جهت تامین نیاز آب و غذای خود با کشور عزیزمان ایران و ترکیه مشورت می‌کنیم / قطر

این مقام قطری هم چنین گفت که این کار احتمالا از طریق خطوط هوایی قطر انجام خواهد شد.

وی با بیان این که ذخایر آب و غذا در قطر دست کم جهت ۴ هفته کافی است افزود: دولت قطر هم چنین منابع استراتژیک بزرگی جهت تامین غذا در اختیاردارد.

خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام قطری گزارش داد: دوحه در حال مشورت با مقامات کشور عزیزمان ایران و ترکیه جهت تامین نیاز آب و غذای مردم قطر است.

به گزارش رویترز این کارها بعد از آن انجام می شود که چند کشور عربی تحت رهبری عربستان سعودی دولت دیپلماتیک و تجاری خود را با قطر قطع کرده اند. از این رو نگرانی هایی راجع به کمبود آب و غذا در کشور که جهت تامین این نیازهای خود به همسایگان عرب اش وابستگی دارد، به وجود آمده است.

واژه های کلیدی: ایران | ترکیه | رویترز | خبرگزاری رویترز | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs