جلد آمریکا اکوادور روزنامه رسانه های آمریکا

جلد: آمریکا اکوادور روزنامه رسانه های آمریکا بین الملل آمریکا انگلیس روزنامه گاردین

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی هشیار باشیم و باور کنیم انتخابات تمام شده است است / ابوطالبی

معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور با ارائه تحلیلی راجع به خاستگاه و عواقب دوقطبی‌سازی در کشور، نسبت به ایجاد این فضا در کشور هشدار جدی داد.

هشیار باشیم و باور کنیم انتخابات تمام شده است است / ابوطالبی

ابوطالبی : هشیار باشیم و باور کنیم انتخابات تمام شده است است

عبارات مهم : تبدیل

معاون سیاسی دفتر مدیر جمهور با ارائه تحلیلی راجع به خاستگاه و عواقب دوقطبی سازی در کشور، نسبت به ایجاد این فضا در کشور هشدار جدی داد.

به گزارش ایسنا، حمید ابوطالبی معاون سیاسی دفتر مدیر جمهور در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت:

هشیار باشیم و باور کنیم انتخابات تمام شده است است / ابوطالبی

«‏گام نوین بعضی دوستان در استمرار همان کپی برداری (۴٪- ۹۶٪)، ذهنیت سازی اجتماعی(۱۶- ۲۴) با تبدیل نماد “فقر- غنا”به “فرشته- شیطان” یا “پاک- پلید” هست؛ این اقدام جهت دو قطبی سازی شدید در کشور، در پسا انتخابات، با گسترش از اقتصاد به عرصه فرهنگ و رسانه طراحی شده است هست؛ ولی این گام تازه اقدامی خطرناک هست؛ ‏تئوری جامعه”پاک- پلید” اندیشه ای بحران آفرین در تاریخ، با ظاهری متین بوده هست؛ تفکری خطرناک، که حاصلی جز خشونت، نزاع فکری و حرمت زدایی ملی در بر ندارد . ‏در این طراحی، حیات اجتماعی، فرهنگی و رسانه ای، تاوان بحران ها را پرداخته و جامعه حساسیت خود را به جهت نابسامانی های روانی در این تقابل از دست خواهد داد. ‏با کشاندن این تقابل به عرصه اجتماعی، جامعه به پلید و پاک و… تبدیل و دولت و مردم رای داده به آن به پلید و شیطان و مخالفان به پاک و فرشته تبدیل می شوند.

‏آرامش پسا انتخابات دوباره به التهاب تبدیل و تقابل مومنین و غیرمومنین، عرصه ی ساختن کشور را تنگ و نگرانی های اجتماعی به سمت نارضایتی سوق می یابد؛ ‏این تقابل احتمالا به نهادها و شوراهای عالی کشور هم کشیده شده، یکپارچگی آنان به خطر افتاده و دو قطبی دولت و حامیان آن، در برابر غیر دولتی ها پدید می آید؛ ‏دروغ و خشونت؛ تهمت و افترا؛ التهابات اجتماعی؛ خبرسازی های جعلی؛ یکدیگر را به جان هم انداختن؛ حرمت قلم و زبان نگاه نداشتن و… آینده را پر مخاطره می کند.

معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور با ارائه تحلیلی راجع به خاستگاه و عواقب دوقطبی‌سازی در کشور، نسبت به ایجاد این فضا در کشور هشدار جدی داد.

‏قطبی سازی کشور به جامعه”پاک- پلید” ؛ انشقاق در نهادهای ملی؛ بحران زایی؛ التهاب آفرینی اجتماعی و… به نفع کشور نیست و سرمایه اجتماعی را نابود می کند. ‏هشیار باشیم و باور کنیم انتخابات تمام شده است هست؛ بر سر شاخ، بن نبریم؛ سینه ها از کینه ها پاک کنیم؛ دست به دست هم دهیم؛ و به یاری این ملت بشتابیم.»

واژه های کلیدی: تبدیل | سیاسی | انتخابات | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs