جلد آمریکا اکوادور روزنامه رسانه های آمریکا

جلد: آمریکا اکوادور روزنامه رسانه های آمریکا بین الملل آمریکا انگلیس روزنامه گاردین

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی معلوم نیست حضرات،کجا خواب نما شده است اند که چنین می گویند ، مذاکره کنندگان درخواست شلیک موشک نداشتند

یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده هسته ای ؛ ادعای یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری را رد کرد و گفت: علی رغم این ادعای عجیب و غریب ، تیم مذاکره کننده کشور عزیزمان

معلوم نیست حضرات،کجا خواب نما شده است اند که چنین می گویند ، مذاکره کنندگان درخواست شلیک موشک نداشتند

مذاکره کنندگان درخواست شلیک موشک نداشتند/معلوم نیست حضرات،کجا خواب نما شده است اند که چنین می گویند

عبارات مهم : ایران

یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده هسته ای ؛ ادعای یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری را رد کرد و گفت: علی رغم این ادعای عجیب و غریب ، تیم مذاکره کننده کشور عزیزمان ایران هیچ وقت درخواست شلیک موشک نکرد.

به گزارش ایرنا؛ مصطفی میرسلیم نامزد انتخابات ریاست جمهوری، امروز در دانشگاه علم و صنعت در پاسخ به دانشجویی که پرسید ‘ آیا در هنگام مذاکرات، آزمایش موشکی انجام شد’، گفت: مردها در مذاکرات کم آورده بودند به همین علت درخواست کردند که آزمایش موشکی انجام شود. اگر باور ندارید از وزیر دفاع بپرسید.

معلوم نیست حضرات،کجا خواب نما شده است اند که چنین می گویند ، مذاکره کنندگان درخواست شلیک موشک نداشتند

در پاسخ به این سخنان، یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده به ایرنا گفت: مذاکره کنندگان بیشترین حساسیت را جهت برطرف محدودیت های خطرناک قطعنامه 1929 بکار گرفتند که در دولت قبلی بر برنامه موشکی کشور عزیزمان ایران تحمیل شده است بود.

وی افزود: تیم مذاکره کننده هسته ای کشور عزیزمان ایران بیشترین تلاش خود را جهت مقابله با هرگونه محدودیتی بکار گرفت که بر برنامه موشکی کشور عزیزمان ایران تحمیل شده است بود و آخر با مقاومت فراوان ، تا آخرین لحظات مذاکره مانع رسیدن آمریکا به اهدافش شد.

یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده هسته ای ؛ ادعای یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری را رد کرد و گفت: علی رغم این ادعای عجیب و غریب ، تیم مذاکره کننده کشور عزیزمان

این منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده کشور عزیزمان ایران تاکید کرد: علی رغم ادعای عجیب و تازه یکی از نامزدهای محترم هیچگاه کم نیاوردند و هیچگاه درخواست شلیک موشک نکردند. معلوم نیست حضرات،کجا خواب نما شده است اند که چنین گفته اند.

واژه های کلیدی: ایران | مذاکره | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs