جلد آمریکا اکوادور روزنامه رسانه های آمریکا

جلد: آمریکا اکوادور روزنامه رسانه های آمریکا بین الملل آمریکا انگلیس روزنامه گاردین

گت بلاگز اخبار فرهنگی و هنری اطلاعیه روابط عمومی دادستانی کل کشور راجع به لغو کنسرت شهرام ناظری

نظر به عدم برگزاری کنسرت جناب آقای شهرام ناظری در شهرستان قوچان و فضاسازی های انجام شده است و به منظور تنویر افکار عمومی به اطلاع می رساند:

اطلاعیه روابط عمومی دادستانی کل کشور راجع به لغو کنسرت شهرام ناظری

اطلاعیه روابط عمومی دادستانی کل کشور راجع به لغو کنسرت شهرام ناظری

عبارات مهم : کنسرت

اطلاعیه روابط عمومی دادستانی کل کشور راجع به کنسرت شهرام ناظری در قوچان .

به گزارش ایسنا، متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

بسمه تعالی

اطلاعیه روابط عمومی دادستانی کل کشور راجع به لغو کنسرت شهرام ناظری

نظر به عدم برگزاری کنسرت جناب آقای شهرام ناظری در شهرستان قوچان و فضاسازی های انجام شده است و به منظور تنویر افکار عمومی به اطلاع می رساند:

۱) دادستان محترم قوچان بعد از دریافت گزارشی مبنی بر ناایمن بودن محل آینده نگری شده، ضمن معاینه محل دستور بررسی صادر که نتیجه این بررسی ناایمن بودن محل برگزاری را تأیید می نماید.

نظر به عدم برگزاری کنسرت جناب آقای شهرام ناظری در شهرستان قوچان و فضاسازی های انجام شده است و به منظور تنویر افکار عمومی به اطلاع می رساند:

۲) مراتب را به دست اندرکاران برگزاری مراسم اعلام و درخواست تعیین محل مناسب دیگری می شود که از سوی متولیان امر مورد توجه واقع نمی گردد.

۳) متعاقباً دادستان شهرستان با دعوت از کارشناسان رسمی دادگستری عنوان ایمنی محل برگزاری مراسم را مورد بررسی مجدد قرار می دهد که هیات کارشناسی به اتفاق و طی ۷ بند، محل آینده نگری شده است را فاقد معیارهای مورد نیاز جهت برگزاری چنین مراسمی اعلام می نمایند.

۴) در نهایت با توجه به موارد پیش گفته و نظریه کارشناسان و به منظور پیشگیری از خطرات تهدیدکننده جان و مال شهروندان که از جمله وظایف دادستان بوده است دستور جلوگیری از برگزاری مراسم در آن محل و اجرای آن در محل مناسب دیگری صادر می شود که تصمیمی منطبق با قانون و شرح وظایف سازمانی محسوب می گردد.

اطلاعیه روابط عمومی دادستانی کل کشور راجع به لغو کنسرت شهرام ناظری

واژه های کلیدی: کنسرت | اطلاعیه | برگزاری | روابط عمومی | شهرام ناظری | برگزاری مراسم | اخبار فرهنگی و هنری

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs