جلد آمریکا اکوادور روزنامه رسانه های آمریکا

جلد: آمریکا اکوادور روزنامه رسانه های آمریکا بین الملل آمریکا انگلیس روزنامه گاردین

گت بلاگز انعکاس شکار غزال به دست کروکودیل

این تصویرهای که در منطقه حفاظت شده است ماسایی مارای کنیا گرفته شده، لحظه شکار یک غزال به دست یک کروکدیل گرسنه ۱۶ فوتی را به نمایش می گذارد.

شکار غزال به دست کروکودیل

شکار غزال به دست کروکودیل

عبارات مهم : نمایش

این تصویرهای که در منطقه حفاظت شده است ماسایی مارای کنیا گرفته شده، لحظه شکار یک غزال به دست یک کروکدیل گرسنه ۱۶ فوتی را به نمایش می گذارد.

شکار غزال به دست کروکودیل

این تصویرهای که در منطقه حفاظت شده است ماسایی مارای کنیا گرفته شده، لحظه شکار یک غزال به دست یک کروکدیل گرسنه ۱۶ فوتی را به نمایش می گذارد.

شکار غزال به دست کروکودیل

این تصویرهای که در منطقه حفاظت شده است ماسایی مارای کنیا گرفته شده، لحظه شکار یک غزال به دست یک کروکدیل گرسنه ۱۶ فوتی را به نمایش می گذارد.

واژه های کلیدی: نمایش | گرسنه | کروکدیل | کروکودیل | انعکاس

شکار غزال به دست کروکودیل

شکار غزال به دست کروکودیل

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs